Het Organisch Abstrakte zat er al vroeg in bij

Gerrit Cnossen ( 9 5 1959 )  .. uit Sneek. ( FCN 6.277, pag. 551 Cnossenboek )

 Smurfen en Donald Ducks groeiden groter toen hij deze als kind al vele malen tekende ..('71). Zelf groeide hij uit tot bijna 2 meter .. en voelde zich erg thuis in de kudde vee die zich aftekende als Organisch Plastisch Knuffelbaar op het over te nemen bedrijf van zijn familie ('77). Maar door economische Ontij en Overname Perikelen is daar na 10 jaar een einde aan gekomen zodat hij zich nu volop op kunstzinniger vormen kon richten .. omdat hij zich vanaf 1986 op portret en lichaamvolumes heeft gestort tijdens zijn kennismaking met de  de ' Vredeman de Vries akademie '  Na dit conventionelere verbeelden bezocht hij ' De Vrije Akademie ' vanaf 1994 tot 1996 die er voor zorgde dat al dit moois werd vertaald naar het huidige vrije werk dat loopt van 'Grotesk - Figuratief' tot 'Abstrakt Formeel'. De vergelijking met de strip doet zich weer voor als Gerrit, ook als poeet actief, de beelden voorziet van 'Metaforistische Poezie '.., een soort Contemplatieve Communicerende Gedachtenwolk/Tekstballon om de Beschouwer,Koper,Liefhebber voor langere tijd .. bezig te houden .. te animeren ..

Bijvoorbeeld; 'Hoofd Sec Sex

Het ont-wikkelende denken verliest zich net zoveel in 't Bloot als 'The Strip' van het in-gewikkelde'  

Gerrit Cnossen 's Werk-Wijze;

Vooropgesteld doel heb ik niet, maar achteraf kun je zeggen dat ik ..getekend ben.. door gesegmenteerde kleuren en groene aardsere landschappen. Vervolgens lijkt het erop dat ik bij de daarin ontstane groeisels, de organische creaties heb 'stil-gestaan' ..tot zonsondergang .. zodat ik ze ook in een meer nocturne-achtige manier kon opnemen ..

 Dromerige meerduidigheid van plant en wezen werden mogelijk. Maar het ochtendgloren deed de tekeningen weer meer 'verlichten'. Het tegen- en middaglicht deed ze haast oplossen.

Weer behoeftig aan worteling kwam de verbeelding weer meer in de buurt van het aardse. Het chaotische werd omgeploegd voor nieuwe vindingen, nieuwe zaden, nieuwe 'Modellen'. Deze periode kenmerkt zich inderdaad door omgedraaide 'modellen'

De omgedraaide Frisse Vore liet figuraties zien die middels associatieve teksten in een opvoerend geheel werden geplaatst. De eersten hadden 1 hoofdrolspeler. De lateren hadden een verzameling acteurs. In het volgende stadium werd het beeld weer meer ruimtelijk. Bijvoorbeeld een zicht op een platteland of stedelijk landschap waarin dromerige onderbewuste pommeranten net zo van belang zijn als .. het realistische, te herkennen aan het 'Grimm-ige' plattelands Sprookje ..

Waar het letterlijke en het figuurlijke in een samengestelde creatie tot volbloeming komt. Waarin het letterlijke en het figuurlijke het beeldende wil verbinden tot een goed huwelijk Inspiratie / Bron .. Verdulleme .. ik/het werk lijkt wel een wellustige plant, ik ben een willige chlorofyle Zon Zoeker, i am an orga(s)nism..! Chaos, Kiemen, Verliefd op Zonlicht,

Tegenlicht, Verblind door Zonlicht, Verlept, Verdort, Verdorven, tot .. Onder Geploegd, Onder Bewust, Onder Aards, De Modder die Droomt van 't Leven en Leven dat Droomt van 'Opname' Half Fabrikaten van Zwart en Wit Droom Theater van Levens Realisme van de 'Metaforisch Realist'?! Of: Met mijn agrarische achtergrond is het wellicht logisch .. dat mijn creaties kwa stijl ook een bloei en verval ontwikkeling hebben ..

Ondergrondse verworteling komt steeds stiller abstrakt naar boven tot die haast oplost, geoogst wordt in het licht .. en (daarom) weer omgeploegd wil worden .. Om weer als omgedraaid, als onkruid, of als realistisch / grotesk theater voor het licht te komen.

Hoe De Zon (De Kunstenaar) haar eigen kleuren (creaties) herkent is waar te nemen in haar vele ondermaans bloeiende (beschrijvende) uitingen ..

Favoriet Muziek Spectrum .. het donker uit het licht aan ..: Van .. Rauwe aandoenlijke expressie van De Oerknal middels 'Primal Scream Rock'.. ( Die toch vergeefs tracht om de monumentaal aandoenlijke Baby Huil te evenaren ..) b.v.: c.d. 'Opiate' van band: TOOL .. of zoals Rammstein dat doet .. Zwaar Pastoraal, aards .. realisme, gelardeerd met heerlijke aan stellerige, grotesk truttige  'macho'  zang ... Tot .. de volmaakte creatie van die Oerknal, de Volbloeming daarvan ..

Clit terig Sterrelicht met uitstraling en (zwaarte) aantrekkings krachten ..b.v. c.d.: 'ISDN' van de band THE FUTURE SOUND OF LONDON (FSOL) ..of band 'THE PERFECT CIRCLE' met gelijknamige c.d. - met gele banaan of wurm er op - 't Godverse donkere Oer aangedaan door verlichting (TOOL) 't Geest Heilige licht aangedaan door 't duister (FSOL, A PERFECT CIRCLE) In het Tussengebied ..

De Verlichte en De Drama Droom .. b.v. band 'Dead Can Dance ' - ja de dans der dood leeft - of c.d. 'Microgravity' van Geir Jensen= BIOSPHERE. .. Ook vol-Ledig en Heel-Al .. zwart - Wit trillingen : Beth Harth, en Antony and The Johnsons .. Jeff Buckly .. Amon Tobin LISTEN